דוחות פיננסיים וניהול תקין

דוחות פיננסיים
עמותת ספרי מפתח מוצאת לנכון בפרסום דו"חות פיננסיים חשיבות גבוהה, כחלק אחד משקיפות הידע והמידע בעמותה.
השקיפות לתפיסתנו מאפשרת לגורמים פרטיים, חברות וארגונים להיחשף להתנהלות הארגון ובכך מעניקה הזדמנות לקבל ביקורת בונה, תוך הגברת אמון הציבור בפעילות העמותה.

דוחות כספיים 2016

דוחות כספיים 2015

דוחות כספיים 2014

אישורי ניהול תקין

אישור ניהול תקין לשנת 2017
אישור ניהול תקין לשנת 2016
אישור ניהול תקין לשנת 2015
אישור ניהול תקין לשנת 2014
אישור ניהול תקין לשנת 2013
אישור ניהול תקין לשנת 2012
אישור ניהול תקין לשנת 2011