עמותת ספרי מפתח הוקמה ופועלת מתוך הגשמת חזון ומטרות של קבוצת אנשים פרטיים מן המגזר העסקי, אשר מבצעים את עבודתם בהתנדבות מלאה, ובחרו להשקיע זמן רב בכדי להביא את נושא עידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער לתודעה ארצית. חברי הועד המנהל, האסיפה הכללית וועדת הביקורת של עמותת ספרי מפתח שותפים מלאים לרעיונות, לעשייה ולקבלת ההחלטות למען קידום פעילותה ומטרותיה של העמותה, וממשיכים בכל יום להוביל את עמותת ספרי מפתח למצויינות בתחומה.

השאיפה להנחיל את אהבת הספר ותרבות הקריאה היא אג'נדה המלווה מדי יום את חברי העמותה הפועלים למען צמיחתה של עמותת ספרי מפתח בכלל והרחבת פרויקט הספריות בפרט.

בימים אלו אנו תרים אחר חברי ועד נוספים שיהיו מעוניינים לקחת חלק בהצלחה ורוצים לסייע לפרויקט שלנו להתרחב ולהגיע לנקודות נוספות בישראל.

לפרטים נוספים: 09-8871593.