הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה

הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה הספריה הניידת מ.א. מטה יהודה הספריה הניידת הפועלת ביישובי מ.א. מטה יהודה מגיעה מדי יום אל מרכזי מספר ישובים ופותחת את המתחם הנייד למבקרים ולמנויים. בשיתוף מחלקת הנוער של המועצה מצטרפת הספריה הניידת לפעילויות רבות בכל ישובי המועצה וחושפת בפניהם עולם תוכן חדש. מחלקת התרבות של המועצה הפכה את הספריה הניידת כאטרקציה וכשותפה לכל אירוע המתרחש בשטחי מטה יהודה.
לפרטים ניתן לפנות אל:
רוני עירון / שחף והבה - מח' נוער מטה יהודה: 02-9958974