פרויקטים ואירועים

עמותת ספרי מפתח, במהלך פעילויותיה השוטפות בפרויקט הספריות הניידות, לוקחת חלק במספר אירועי קצה ארציים, פעילויות עם שותפים לעשייה ותורמת מגוון רב של אירועי תוכן סביב עולם הספרים. חלקם בקרב מחלקות ילדים בבתי חולים, גני ילדי עובדים זרים, גני ילדים מן המגזר הערבי, פעילויות בבסיסי צה"ל וכיוצ"ב.
העמותה פועלת מתוך רצון להגשים את חזונה ומטרותיה באירועים אלו תוך העצמת חשיפת הפרויקט לאוכלוסיות מוחלשות על ידי:
- מתן נגישות לאוכלוסיות מרוחקות גאוגרפית לספריות
- הכרת עולם התוכן והספר
- צמצום פערים בנושא קריאה ופעילויות תרבות