העמותה לקידום ספריות בחברה הערבית
העמותה לקידום הספריות הערביות


עיריית קריית שמונה
עיריית קריית שמונה
מתנ"ס "שיקגו" לוד
עיריית לוד


תפוח - רשת המתנ"סים לוד
הספריה העירונית לוד
הקרן לפיתוח לוד