– עידוד קריאה בקרב ילדים ובני נוער.

– מקסום מספרם של ילדים ובני נוער בפעילויות העמותה, ובכך חשיפה מקסימלית

אל עולם הספר והתוכן

– העצמתם וחיזוק מסוגלותם של דורות העתיד בהרגלי הקריאה

 

– חשיפת ילדים ובני נוער לשפה פיננסית משותפת ומוכרת

– הקניית כלים להתנהלות פיננסית נבונה בקרב הדור הצעיר והגיל השלישי

– הכשרתם של ספרנים/ות בחברה הערבית

– לימוד השפעה הערבית והעברית

עמותת "ספרי מפתח" ( ע"ר ) הוקמה בשנת 2006 מתוך מחשבה והבנה, כי ספרים הנם מרכיב חשוב בהתפתחותם, השכלתם והצלחתם של ילדים ובני נוער.

אנו רואים לנכון להשריש את תרבות הקריאה על ידי מגוון פעילויות אטרקטיביות, ומתן כלים נכונים לילדים ובני נוער, אשר רובם נחשפים אל עולם הספר והתוכן ע"י פעילויות העמותה בלבד.


בספרי מפתח מזהים את הצורך בהעמקת הקניית הרגלי קריאה החל מהגיל הרך כערך עליון וכבסיס להצלחה עתידית של דורות ההמשך.


עמותת ספרי מפתח, בקביעת יעדיה ומטרותיה, הצליחה לבסס את עצמה כמובילה בתחום עידוד הקריאה בקרב ילדים ובני נוער על ידי מגוון פעילויות, יוזמות ואירועים סביב עולם הספר והתוכן, אשר אלו הופכות את הקריאה לאטרקטיבית וידידותית לקהל הקוראים.

בנוסף פועלת העמותה במגוון מישורים נוספים סביב עולם התוכן:

שירותי תרגום
סדנאות תוכן

חזון ומטרות